Zprávu o činnosti klubu od poslední plenární schůze s výhledem na příští období přednesl předseda Petr Rojíček.

Nově zvolené orgány. Funkční období je na 3 roky.

Výbor: Karel Budin, Eduard Heczko, Roman Krzak, Stanislav Kuba, Jiří Kunčický, Pavel Sourada, Kateřina Polínková

Revizní komise: Evžen Břuska, Václav Černík, Pavel Sisr

Redakční rada: Kateřina Polínková (předseda), Petr Kubinský, Josef Pintér

Do funkce nového předsedy byl zvolen Jiří Kunčický

Milou událostí bylo udělení čestného členství v klubu. Stal se jim profesor Ivo Černý. Klubovou medailí byl oceněn Karel Budin (v zastoupení manželky Marie Budinové), Josef Gavlas, Roman Krzak a Jaroslav Čihař.

Klub přátel hornického muzea má 3 pobočky s celkovým počtem 217 členů, z toho Ostrava 100, Havířov 83 a Karviná 34 členů. Mezi hlavní aktivity poboček patří přednášková činnost, besedy a osvěta. Je třeba dodat, že jsou většinou velmi zajímavé s dobrou návštěvností a to nejen z řad členů. Nechybí ani publikační činnost.

Přes obětavou práci všech orgánů klubu stojí před novým vedením jeden zásadní problém. Členská základna neustále klesá. Pryč jsou ty časy, kdy klub měl 400 i více členů. Tento nepříznivý trend se musí zastavit. Řešení existuje.

Zdroj: Deník/Josef Pintér