„A to díky zpřísňování ekologických limitů. Provoz fungoval téměř sto let, ale jeho ekologizace by si vyžádala takové investice, které by zatížily neúměrně firmu a mohly by ji dovést ke krachu. Ukončení činnosti ocelárny bylo nejlepším možným řešením,“ uvádí Jana Dronská za společnost Vítkovice Steel.

Za zpečetěním osudu Nové ocelárny je i údajně nesprávné rozdělení emisních povolenek od ministerstva životního prostředí – běží kvůli tomu sice soudní spor na evropské úrovni, ale to už provoz zabírající svého času čtvrtinu rozlohy celé vítkovické fabriky nevzkřísí. Koncem letošního roku bude 170 tisíc metrů čtverečních pozemků připraveno pro nové využití, rozhodně prý opět průmyslové.