„Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým se k nám pacienti dostávají, je široké: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po závažných úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních vnitřních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a také o pacienty s chronickým onemocněním plic,“ přibližuje primářka nového zařízení Hana Csibrei.

Na péči se kromě lékařů podílí přes 40 zdravotních sester, fyzioterapeutů a stejný počet sanitářů a ošetřovatelek. „Náš kolektiv má společnou motivaci, kterou je spokojený pacient a naším cílem je největší možné zlepšení zdravotního stavu. Kromě kvalifikovaného personálu máme k dispozici špičkové přístrojové vybavení, včetně asistenta kašle či velkého množství polohovacích a rehabilitačních pomůcek. Součástí ošetřovatelské péče je samozřejmě používání konceptu bazální a neurokognitivní stimulace,“ dodává primářka.

Slavnostní otevření Sanatoria Jih, 9. října 2019 v Ostravě.
OBRAZEM: Jaké bylo slavnostní otevření Sanatoria Jih?

Lůžka NIP jsou určena pro pacienty, u kterých již není nutná akutní intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání. Lůžka DIOP slouží pacientům, kteří již dýchají spontánně, ale i nadále potřebují intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči včetně péče o tracheostomickou kanylou, kterou zůstávají dýchací cesty nadále zajištěny.

„Lůžka DIOP máme jako jediné zařízení v Ostravě a jedno ze čtyř v celém Moravskoslezském kraji. Budovu obýváme spolu se zařízením lůžkové ošetřovatelské péče Sanatoriem JIH. Zrekonstruované moderní prostředí obsahuje klimatizaci i kamerový systém. Úprava se uskutečnila v rychlém tempu, protože již máme zkušenosti z předešlých pracovišť a víme, jak mají jednotlivé věci fungovat a vypadat a na co si dát pozor,“ popisuje provozní ředitel sítě Pavel Ondráček.

V Moravskoslezském kraji dosud fungovalo 29 lůžek NIP a 23 lůžek DIOP.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ilustrační foto.
Moravskoslezský kraj získává nejvyšší rating!