Soutěž společně připravili Aktiv města Ostravy pro BESIP s Klubem dopravní výchovy. Věcnou odměnu dostane deset autorů v každé ze šesti soutěžních kategorií.