Další dvě hodiny jim zabralo budování zázemí, převlékání a dekontaminace samotných hasičů a jejich doprovodu po příchodu z objektu, včetně jejich ochranných oděvů a příslušenství. Část oděvů a obuvi je jednorázová a bude ekologicky zlikvidována, část lze opět použít. 

Prázdné prostory hasiči z HZS Moravskoslezského kraje čistili pomocí čtyř osvědčených generátorů horkého desinfekčního aerosolu, když půlhodinovém působení desinfekčního prostředku lze tyto prostory opět běžně používat. Celkem 15 těchto přístrojů a k tomu 250 kg práškové desinfekce (ke 4% rozředění s vodou) nedávno zakoupil a hasičům daroval Moravskoslezský kraj za bezmála 1,9 milionu korun. Hasiči zatím spotřebovali zhruba 50 kg prášku, z toho na Alzheimer centrum dvě kila.

Dvojice hasičů v hermeticky uzavřených ochranných oblecích, rukavicích a speciálních maskách Dräger s filtry (a se sluchátky) se střídaly v používání až 18 kg těžkého generátoru (hmotnost po jeho naplnění). Zhruba po 40 minutách je potřeba generátor opět naplnit pečlivě testovaným a osvědčeným desinfekčním prostředkem (Virkon S) a benzínem. Uvnitř Alzheimer centra hasiče doprovázeli dvě obdobně oděné sestry a údržbář.

Hasiči z HZS MSK v květnu dekontaminovali obdobným způsobem například části Nemocnice v Chebu a Městské nemocnice Ostrava – jednak kvůli kvalitnímu vybavení (celkem 15 generátorům), které v dubnu 2020 pořídil a profesionálním hasičům z HZS MSK daroval Moravskoslezský kraj (jako jeden z mála krajů v ČR), ale také kvůli bohatým zkušenostem.

V uplynulých třech měsících příslušníci HZS MSK mj. dekontaminovali také ostravský Domov pro seniory IRIS, základní školy, rovněž několik hasičských stanic a služeben ostatních složek IZS na různých místech kraje.