Sanatorium Jih se veřejnosti otevřelo před čtyřmi lety. Nejprve se jeho majitelé pustili do přestavby vnitřních prostor, tak aby mohli v říjnu 2015 přijmout první pacienty. Nyní byla dokončena druhá fáze rekonstrukce. Za provozu se pak vlastníci postupně pustili do citlivé rekonstrukce vnější části budovy.

„Postupně jsme na všech čtyřech patrech vyměnili okna, budovu jsme zateplili a po obou stranách vybavili požárním schodištěm,“ popisuje jeden z majitelů Sanatoria Jih, MUDr. Filip Horák.

Součástí rekonstruované budovy je i nové nestátní zdravotnické zařízení Chronicare Nord, které zahrnuje 22 lůžek následné intenzivní péče (NIP) a 17 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

Sanatorium Jih poskytuje své služby v Ostravě-Zábřehu. Původně objekt sloužil jako nemocnice. Ta však před více než 15 lety zanikla a později budova sloužila jako ubytovna.