„S odchovem aktivně pomáhá také mladá loňská samička, která tyto zkušenosti zúročí v budoucnu při odchovu vlastních mláďat. Na rozdíl od našich vyder říčních, které jsou samotářské a samice se se samcem potkávají jen během poměrně krátkého období páření, žijí totiž vydry malé v poměrně početných vícegeneračních rodinných skupinách, tvořených rodičovským párem a různě starými mláďaty," uvedla mluvčí ostravské zoo Šárka Kalousková.


Vydří rodinka momentálně pobývá ve vnitřních prostorách, kam nemají návštěvníci přístup. Až mláďata povyrostou a počasí to dovolí, budou se na ně však moci těšit ve venkovním výběhu. 

Mláďata vyder malých v ostravské zoo.

Mládě vyder malých - vážení