Úpravy kašny, která krášlí veřejný prostor před poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce, odstartovaly v dubnu letošního roku. V plné kráse s vodním příbojem se bude uvedena do života na jaře příštího roku.

Návrh renovace kašny se sochou Zdraví/sedící žena, kterou zhotovil v období 1977 až 1981 sochař, medailér a heraldik Mikuláš Rutkovský (1940 - 2010), zpracoval tým architekta Davida Kotka. Realizace v rámci participativního rozpočtu 2018 připadla firmě Tokama stavební ze Sviadnova.

PODÍVEJTE SE, JAK ŠEL ČAS S PROMĚNOU KAŠNY:

Kašna byla dočasně převezena do depozitu, kde byla renovována. V současné době je jako nová a září na původním místě. Starý obklad byl odsekán a nahrazen pemrlovanou žulou. 

Podle Hany Tichánkové, místostarostky městské obvodu Ostrava-Jih, rekonstrukce zasáhla i technologickou šachtu. Stará byla vybouraná. S montáží nové šachty byla provedena rekonstrukce vodovodní, kanalizační a elektro přípojky.

Místo obkladu byla použita pouze betonová stěrka a socha umístěna bez podstavce. Bohužel v průběhu projektových příprav se ukázalo, že ani jedno z řešení není vhodné.

„S ohledem na údržbu a odolnost proti vandalismu byl přidán obklad z permlované žuly. Po poradě s restaurátory jsme nakonec museli upustit i od návrhu umístit sochu bez podstavce, protože hrozilo poškození častým kontaktem pískovcové sochy s vodní hladinou,“ upřesnil David Kotek.

Dílo bylo dokončeno nyní v listopadu oproti původně plánovanému srpnu z důvodu zpoždění dodávky obkladového kamene.

“O původní skulpturu se v době renovace kašny postaral sochař a restaurátor Jan Šnéberger. Z jejího povrchu důkladně odstranil nečistoty (prach, mech), opravil trhliny i výrazný defekt na levém rameni sochy. Následně byla Sedící žena chemicky ošetřena. Díky zpevnění struktury materiálu a zamezení vnikání vlhkosti do kamene se významně zpomalí degradace díla,“ dodala závěrem místostarostka Tichánková.