„Osm mužů a deset žen si v rámci rekvalifikačního kurzu osvojili nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také výcvikem v sebeobraně, taktickou a střeleckou přípravou. Nedílnou součástí bylo i získání dovedností v poskytování první pomoci nebo osvojení si základů psychologie,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš.