„Nový děkan je dobrou zárukou toho, že fakulta půjde i nadále vpřed a že její humanizační mise bude dále pokračovat,“ řekla Eva Mrhačová a svému nástupci popřála dobré spolupracovníky a všestranné pochopení ze strany vedení univerzity.