Býval to rodinný dům ostravského architekta Františka Grossmanna. Je chráněnou kulturní památkou a podle odborníků je umělecká hodnota stavby srovnatelná s unikátní Spitzerovou vilou v Janovicích u Bruntálu.

Ostravský architekt

František Grossmann se podílel na stavbách a rekonstrukcích řady domů především v Moravské Ostravě. Když firma Baťa koupila na náměstí dva domy se záměrem je zbourat, radní povolili pouze rekonstrukci. Tu pak velmi zdařile provedl architekt Grossmann.

Radní si pak zákaz rozmysleli, Baťa nechal opravené domy zbourat a postavil známý obchodní dům. Grossmann se na počátku 20. století podílel na stavbě nového kostela v Mariánských Horách. Navrhoval také některé prvky na skvělém obchodním domě Breda v Opavě.

Pro své rodinné sídlo vybral místo poblíž dnešní ulice 28. října naproti Parku Milady Horákové. Vila se skládá ze dvou propojených objektů se třemi arkádami, v jednom – větším – byla samotná vila, vedle pak úřednická budova s garáží, kde měl stavitel své kanceláře a byt pro služebnictvo. Hlavní budova má věžičku s kruhovitou železnou ohrádkou.

Zajímavá fasáda

Původně se do celého objektu vstupovalo z ulice Na zapadlém. Na stěně u schodiště je půlkruhovitě zakončená malba jezdce na koni s oštěpem, je vítán chlebem a solí. Fasáda je členitá a štukovaná.

Grossmannova vila v Ostravě.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Na opačné straně, blíže k ulici 28. října, jsou v osách mezi okny v obdélníkovitých vlysech koše s ovocem a listy vinné révy, na jiných místech je tento dekor doplněn ještě ptáčky. V přízemí jsou figury dětí s věnečky, nacházíme tam také srp s obilím, jablka a hrozny. Dřevěné dělicí sloupky oken jsou řezbářsky zdobené.

Zachovalý interiér

Na to, že vilu v podstatě využíval stát (sídlila tam v minulosti také školní družina), je interiér vcelku zachován, okna jsou původní, stejně jako keramické ozdoby a štukované stropy. Zprohýbané zdi vytvářejí zajímavé nepravidelné půdorysy místností.

Grossmannova vila v Ostravě.Zdroj: Deník / Pavel NetoličkaVnitřní stěny mají proraženy obloukové otvory, které vile dodávají jedinečný ráz. František Grossmann se projektu i finální stavební podobě objektu věnoval s velkou pečlivostí. A je velkým štěstím, že ho nepotkal osud mnoha jiných staveb v Ostravě, které měly v držení státní nebo podnikové instituce.

Samozřejmě, ani tomuto místu se nevyhnula pochybení, ledacos při různých úpravách překáželo, tak s tím udělali krátký proces. Výrazně se změnila především vstupní hala.

Půvabná zahrada

Celý objekt byl původně umístěn v zahradě větší než ta dnešní. Byla projektována a vytvořena se stejnou pečlivostí jako vila. Udržované trávníky, dlážděné chodníky, obloukové konstrukce na popínavé růže, stylové lavičky a stolky, malé koupaliště, bazén s vodotryskem a sochou dívky.

Část zahrady byla obehnána zdobenou zídkou. V rohu zahrady stál altán. Krásná zahrada zmizela, z vodotrysku zbylo torzo, altán je přímo u chodníku na ulici 28. října, temný a devastovaný. Ale i tak z celého místa vyzařuje jakási dávná noblesa.

František Grossmann se však ze svého půvabného domu dlouho netěšil. Před druhou světovou válkou podepsal smlouvu na stavbu rodinné vily jistému lékaři-gynekologovi ze Slezské Ostravy.

Stavěl – jak to bývalo zvykem – na úvěr. Jenže gynekologa zavřeli za nedovolené potraty a Grossmannovi zůstaly jen dluhy. Vyřešil to tak, že si jednoho dne pustil spolu s manželkou plyn. Manželka se zachránila, on nikoliv.