Nespornou raritou je horolezecká stěna přímo na domě. Hned na ni vyzkoušeli své umění místní Junáci. Po slavnostním přestřižení pásky starostou města Antonínem Ševčíkem a místostarostou Janem Blažkem čekala na první návštěvníky ojedinělá výstava šestnácti starobylých obrazů Skrbenští z Hříště na Šenově a obrazy Františka Procházky z havířovské městské části Dolní Datyně.

O pravou vernisážovou atmosféru se postarala cimbálová muzika Slanina. Celá oprava trvala přibližně rok a probíhala ve dvou etapách. První spočívala v rekonstrukci objektu. Ve druhé byla provedena energeticky úsporná opatření. Celkové náklady na stavbu činí 13,5 milionu korun, z toho podíl šenovské radnice je 3,5 milionu. Dotaci 8,5 milionu na rekonstrukci poskytla Regionální rada Moravskoslezsko a dotaci na energetická úsporná opatření Ministerstvo životního prostředí České republiky ve výši 1,5 milionu.