Relikvie kostel získal darem od pražského kardinála Dominika Duky a do Ostravy je přivezla třicetičlenná farní delegace vlakem.

Ostatky byly do kostela uvedeny během starobělské poutě, která byla tentokrát spojena se slavností Seslání Ducha svatého. (jir)