Postaven byl už v roce 2000, ale po přesunu tržnice před hlavní výstavní pavilon (tržnice byla následně zrušena úplně, pozn. red.) začal být využíván už jen jako zastřešené parkoviště.

„Stavba již neslouží svému účelu, je nevzhledná, a proto bylo rozhodnuto o její demolici,“ uvedl za magistrát Petr Havránek s tím, že demolici zajistí společnost Jankostav za maximální cenu 840 tisíc korun bez DPH.

Demolice by měla trvat 16 týdnů, a to přibližně od května do konce září. Poté bude pozemek zasypán zeminou a zatravněn, město ve spolupráci s Černou loukou plánuje celý areál zkulturnit a oživit.