Přístroje jsou vybaveny cvičnými elektrodami, které strážníci napojovali na figurínu. Defibrilátory po připojení snímačů samy vyhodnotí, zda u zraněného či nemocného člověka došlo k srdeční zástavě nebo „jen“ srdeční nepravidelnosti. Podle aktuální situace pak přístroj provede nastavení výbojů.