Do diskuse se letos přihlásilo 80 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska, Švýcarska a Itálie. Na vědecké konferenci přednesou své studie v devíti tematických sekcích věnovaných ekonomii, podnikové ekonomice, managementu, marketingu a obchodu, právním aspektům v ekonomice, financím a účetnictví, veřejné ekonomice a správě, systémovému inženýrství a informatice. O devátou sekci, v níž jsou jednání vedena výhradně v anglickém jazyce, byl letos tak velký zájem, že ji organizátoři museli rozdělit do dvou skupin. 

Vědecké práce budoucích doktorandů jsou zaměřeny na aktuální odborná témata, z nichž mnohá zaujmou i širší veřejnost. Například Pavlína Pawlasová z Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ve svém příspěvku studuje a podrobně analyzuje faktory, jež ovlivňují spokojenost zákazníků slevových portálů.

Zajímavé vystoupení si připravil i Pavel Semerád z Mendelovy univerzity v Brně, který se zajímá o problematiku kaucí pro distributory pohonných hmot. Jak uvedl Milan Kaštan, vedoucí organizačního týmu MEKON 2014, návštěvníci konference se mohou těšit i na řadu dalších podnětných příspěvků, věnovaných například daňové a finanční problematice v tuzemsku i Evropské unii.

Záznam z konference MEKON 2014 lze zhlédnout na www.merlingo.cz.

Autor: Libuše Marková

Seznam oceněných studentů na MEKON 2014 v jednotlivých oborech studia:

Stanislav Kappel, Jan Janků
Interakce fiskální a monetární politiky v ČR: empirické výsledky

Artur Tomaszewski
A Bargaining Set as a Tool for Estimating Share Split in a Merger

Marie Pechrová, Alena Kolářová
Efficiency of Usage of EU's Rural Development Subsidies in Liberecký Region

HaochenGuo
Hedging Strategy with International Portfolio

Nataliya Gerasimova
Do Prime Brokers Induce Similarities in Hedge Funds Performance?

Štěpánka Staňková
Vícekriteriální rozhodování v oblasti hodnocení úrovně společenské odpovědnosti vybraných organizací za použití metody AHP

Pavlína Pawlasová
Faktory ovlivňující spokojenost uživatelů slevových portálů

Stanislav Cút
Využitie dataminingových modelov v procese hodnotenia rizikovosti daňových subjektov

Lucie Chytilová
Efficiency Measurement of the Commercial Banks with the use of DEA Approach