Projekt byl financován z Programu švýcarsko-české spolupráce. „Je to jeden z 37 projektů, které tady švýcarská strana připravuje v hodnotě 10 milionů švýcarských franků. Věřím, že přinese Ostravanům komfort a zvýšenou bezpečnost. Ve Švýcarsku, podobně jako tady v České republice, je doprava jedním z klíčových faktorů životní úrovně. Jsem rád, že přátelství a spolupráce mezi našimi zeměmi je na tak významné úrovni," uvedl na tiskové konferenci velvyslanec švýcarské konfederace Markus-Alexander Antonietti.