Nejprve ji dělníci rozebírali z jeřábu ručně. Po ukončení topné sezony dorazil další, větší jeřáb, který „sundal“ dalších pár pater, a v akci byli i vycvičení horolezci. Nyní se do akce pouští bagrista.

„Hydraulickými nůžkami budovu de facto rozstříhá,“ popisuje postup prací, které začaly včera, vedoucí projektu.

Do poloviny července mají práce, jež začaly v březnu, skončit. K tomuto datu bude znovu zprůchodněn také uzavřený chodník podél vozovny. Co bude s lokalitou dále, se prozatím neví.