Vznikl rekonstrukcí a dostavbou dlouhodobě nevyužívané budovy bývalé mateřské školy v Antošovicích. Stavba začala v srpnu 2020.

„Provedena byla komplexní rekonstrukce, nadstavba třetího patra a boční přístavba. Jednotlivé pokoje jsou moderně vybavené a přizpůsobené potřebám klientů. Fasáda domu je opatřena kontaktním zateplovacím systémem. Postaveno bylo i parkoviště s patnácti stáními,“ uvedl starosta Richard Vereš.

První klienti nastoupí v průběhu června. Polovina lůžek je určena pro seniory, kteří nejsou schopni se o sebe postarat ve svém domácím prostředí ani za podpory rodiny a terénních služeb. Dalších šestnáct lůžek bude sloužit jako domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí vyžadující pravidelnou pomoc.

Zájem již projevilo dvaasedmdesát lidí, s nimiž se momentálně provádí sociální šetření. Výstupem těchto šetření budou zpracované žádosti zařazené do pořadníku.