Kvůli židovskému původu byl v únoru 1942 deportován do ghetta v Terezíně. Odtud transportem do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, později do Sachsenhausenu. Přežil koncentrační tábory, letecké nálety i pochod smrti.

Po skončení druhé světové války se naplno oddal divadlu, od roku 1956 zakotvil v Ostravě a právě ve zdejším Divadle Petra Bezruče působil řadu let jako herec, ale také i coby ředitel. Zemřel 10. července letošního roku.

Získal řadu ocenění – mezi nimi i čestné občanství města Ostravy. Autorem busty je ostravský výtvarník Dalibor Nytra.