„Volíme metodu ochrany dřevin postřikem, protože mechanické odstraňování stromy oslabuje. Některé by se musely sesadit dokonce o třetinu až polovinu celkové plochy koruny, což by pro ně mohlo být i fatální,“ vysvětluje v bulletinu Poruby správkyně porubské zeleně Renata Hovjacká.

Jakým způsobem postřik na jmelí působí? „Důležité je, že se nejedná o ,pesticid‘. Účelem není jednorázová likvidace jmelí, u které by byl problém s rizikem negativního zásahu do hostitelského stromu, ale fytohormonální narušení jmelí. Fytohormonální rovnováha je základní řídící mechanismus. Pokud se nám podaří ji narušit, jmelí postupně zaniká,“ říká tamtéž guru českých arboristů Jaroslav Kolařík.