Uskutečnil se v pátek  9. února od 10 hodin a zájemci se zde mohli dozvědet například podrobné informace o formě přijímacích zkoušek, způsobu výuky, náplni učiva, obecném fungování školy či mimoškolních aktivitách nabízených jednotlivými školami.

Zástupci jednotlivých škol pak poskytli veškeré informace o průběhu studia a možnostech budoucího uplatnění. (vrt)