„Španělsko je proslulé právě zápasy s býky, které jsou tam velmi populární. Naše skupina se nevydala obvyklou cestou popisu této činnosti, jak to udělali například Picasso nebo Masson, ale zaměřila se na obecnější prvky problematiky, jako jsou například čichové a barevné vjemy, ladnost pohybu nebo zuřivost," uvedl k výstavě jeden z autorů Václav Pajurek. (kom)