Na základě kontrol, které provedl odbor vnitřního auditu města u obvodů Ostrava-Jih a Hrabová, jejichž účelem bylo kromě standardní vnitřní kontroly také ověření nápravy předchozích nedostatků, rozhodli radní o tom, že sníží Hrabové účelový transfer z výtěžku z loterií a jiných podobných her o dvě třetiny.

Důvodem je to, že ani na základě upozornění města tyto nedostatky nenapravila. Obvod tak přijde o zhruba 200 tisíc korun.

„Náš odbor interního auditu se byl po určité době přesvědčit ve dvou městských obvodech, ve kterých v minulosti konstatoval nedostatky jedná se o obvod Ostrava-Jih a obvod Hrabová , ¨jak s těmi nedostatky mezitím naložili. Zatímco na Jihu konstatoval výrazné zlepšení a posun k lepšímu, v případě obvodu Hrabová je ten posun tak malý, že se rada rozhodla přejít od slov k činům a jako výstrahu se rozhodla v případě městského obvodu Hrabová krátit dotaci," uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

Starosta městského obvodu Hrabová Rostislav Naď (ODS) se o krácení transferu dověděl od redaktorů Deníku. Vyjádřit se k tomu ale nechtěl. „Prozatím nemám oficiální stanovisko města, takže situaci komentovat nebudu," řekl starosta.

Podle primátora Tomáše Macury jde pouze o symbolické upozornění.

„Pokud by k tomu Hrabová nepřistoupila adekvátně, další kroky budou následovat, rada města totiž rozhodla, že se kontrola účinnosti nápravních opatření v Hrabové provede za dalších šest měsíců," řekl novinářům primátor s tím, že kontrola byla zaměřena na vedení účetnictví a na vnitřní kontrolní systém. „Negativních zjištění je tam několik desítek, zhruba šedesát. Týkají se velké chybovosti účetních operací, ke kterým nejsou často připojovány doklady, jsou tam nedostatky při inventarizaci majetku, při správě bytového fondu. Těch nedostatků je skutečně celá řada a problém je v tom, že nejsou přijímána opatření k nápravě," vysvětlil Tomáš Macura.

Mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská doplnila, že u městského obvodu Ostrava-Jih bylo ověřeno, že většina systémových nedostatků byla odstraněna, nebo byla přijata opatření k jejich předcházení.

„Městský obvod nadále řeší otázky související se správou domovního a bytového fondu," řekla mluvčí.

V souvislosti s neoprávněným nakládáním s penězi v příspěvkové organizaci Majetková správa Ostrava-Jih (MSOJ), která spravuje veškerý movitý majetek obvodu, byl před několika dny odvolán její ředitel, bývalý náměstek primátora Jiří Hrabina. Obvod už v této záležitosti podal několik trestních oznámení.