Na jedné straně snaha o pomoc sociálně znevýhodněným lidem, na druhé straně obavy starousedlíků z přísunu nepřizpůsobivých lidí do jejich lokality. Scénář známý z řady míst, kde se realizují projekty takzvané sociální inkluze.

Tentokrát se jablkem sváru stala Trnkovecká ulice v Radvanicích, respektive soubor sedmi domů, které zde vlastní nebo ještě donedávna vlastnila společnost RPG Byty. Ta některé z těchto domů pronajala občanskému sdružení Centrom a některé prodala novému vlastníkovi s tím, že zde bude realizován projekt bydlení pro sociálně znevýhodněné občany. Proti tomu se však zvedla ze strany místních obyvatel vlna odporu. Své hlasité NE sociálnímu bydlení přišli říct obyvatelé ve středu 20. listopadu do místní školy, kam svolalo setkání všech zainteresovaných stran vedení radvanické radnice.

Trnkovecká ulice. Jaký osud čeká lokalitu pro sociálně znevýhodněné v Radvanicích?

„Chtěli jsme si s občany, ale i zainteresovanými stranami vyjasnit, jaké jsou na tuto věc názory a plány do budoucna. Neměli jsme totiž o tom, co se chystá, žádné informace. Občané byli lépe informováni než my, a to jsme chtěli napravit," řekl Deníku radvanický místostarosta Štěpán Košťál.

Společnost RPG byty tvrdí, že stav, do kterého se domy v lokalitě dostaly, jim není lhostejný. „Bohužel, zákony jsou dnes nastaveny tak, že ani ty, kdo dlouhodobě devastují náš majetek, není snadné vystěhovat. Na druhé straně ale existuje řada lidí, kteří jsou sice sociálně znevýhodnění, ale mají snahu pracovat na zlepšení své situace a sami pro to chtějí něco udělat. A protože právě s takovými lidmi úspěšně již řadu let pracuje občanské sdružení Centrom, dohodli jsme se na rozšíření naší spolupráce i do lokality ulice Trnkovecké. Místo demolice mohou zdejší domy projít opravami, na kterých se budou podílet jejich obyvatelé aktivně zapojení do doprovodných sociálních programů," uvedl mluvčí RPG Byty Petr Handl.

Místní se bojí

Místní starousedlíci ale mají obavu hlavně z toho, že se do jejich obvodu sestěhují problémoví lidé z jiných částí města i „přespolní" a povede to ke zhoršení bezpečnostní situace v obvodu.

„Vzroste tady opět kriminalita a krádeže, a to hned několikanásobně, protože pokud domy opraví, vejde se do nich dalších až čtyři sta nepřizpůsobivých lidí (zhruba osmdesát až sto rodin). Naše nemovitosti klesnou na ceně, kdo by se chtěl stěhovat do lokality s vysokou kriminalitou? Kdybychom se chtěli odstěhovat, tak jsou naše domy téměř neprodejné, a to vše jen kvůli soukromníkům, kteří se chtějí napakovat penězi ze sociálních dávek, a vůbec je nezajímá, co na to místní občané," napsal redakci Deníku jeden z radvanických občanů.

Trnkovecká ulice. Jaký osud čeká lokalitu pro sociálně znevýhodněné v Radvanicích?

Podobně se vyjadřovala i většina účastníků setkání svolaného starostkou obvodu. Jejich nevole se obrátila především proti novému vlastníkovi, který od RPG koupil v Trnkovecké ulici hned tři bytové domy. Starousedlíci ho podezřívají, že z nich chce udělat ubytovny pro nepřizpůsobivé.

„To je naprostý nesmysl. Žádná ubytovna tady nebude. Hledal jsem pouze objekty, které by se daly využít pro projekt, který mám už dlouho připravený, a domy na Trnkovecké jsou pro něj vhodné. Jedná se o bydlení pro sociálně znevýhodněné lidi, jako jsou třeba matky s dětmi nebo odchovanci dětských domovů po dosažení plnoletosti. To ale přece ještě nejsou automaticky nepřizpůsobiví lidé. Navíc v těch domech počítám i s prostory pro kontaktní místo nebo služebnu městské policie a s Centromem už jsem domluvený na zajištění sociálně aktivizačních programů," hájí své úmysly majitel tří domů Milan Šuster. Jeho slova potvrzuje i ředitelka Centromu Ivana Nesétová.

„V Radvanicích působíme už od roku 2010, kdy jsme tady na žádost místní radnice převzali do péče několik obecních bytů v ulici Pátově. Otevřeli jsme zde i nízkoprahové cen- trum a začali poskytovat sociálně-aktivizační službu pro klienty, které vybíral přímo odbor sociální péče zdejší radnice. V roce 2011 jsme pak převzali do péče i jeden z domů RPG v Trnkovecké ulici, kde jsme zahájili projekt prostupného bydlení s aktivním zapojením našich klientů do prací na opravách domu," uvedla ředitelka Nesétová s tím, že spolupráce se osvědčila, a proto se dohodli s RPG na převzetí dalšího domu, kde je z celkem třinácti bytů pět obsazených.

„Všechny klienty, které zde ubytováváme, pečlivě vybíráme. Vesměs se jedná o občany obvodu Radvanice a Bartovice a jednou z podmínek, které musí dodržovat, je aktivní zapojení do doprovodných programů. Rozdíl oproti lidem na ubytovnách je tedy v tom, že naši klienti musí aktivně pracovat na zlepšení své situace. Proto jsme se také dohodli i s panem Šusterem, že naše zkušenosti a kapacity využijeme i pro jeho projekt, který chce realizovat v domech odkoupených od RPG," komentovala ředitelka Centromu.

Obvod rozhodne

Radnici se ale nelíbí, že společnost RPG Byty nenabídla své domy v Trnkovecké k odkupu nejprve obci. Na setkání s občany uvedla, že kdyby ty domy RPG radnici nabídlo, určitě by je v zájmu zlepšení situace v lokalitě koupila.

Petr Handl z RPG ale oponuje s tím, že vedení radnice o plánovaném odprodeji domů vědělo: „V červenci letošního roku jsme paní starostce společně se zástupci Centromu představili projekt pokračování revitalizace lokality Trnkovecká, kde jsme zmínili i plánovaný prodej tří našich domů. Pokud tedy chtěla radnice tyto domy koupit, mohla nás v této souvislosti kdykoli oslovit, což se ale nestalo. A protože my jsme měli konkrétního zájemce, který chtěl domy odkoupit a využít v souladu s naším projektem, neměli jsme důvod mu je neprodat."

Trnkovecká ulice. Jaký osud čeká lokalitu pro sociálně znevýhodněné v Radvanicích?

Ve vypjaté atmosféře setkání s občany navrhovali dokonce starousedlíci, že uspořádají sbírku, domy od Milana Šustera koupí a zbourají, aby v nich už žádní problémoví lidé nemohli bydlet. V reakci na to pak starostka Tekielová vyzvala Milana Šustera, aby své domy odprodal obci za podmínek, za kterých je od RPG koupil. Ten její návrh vyslyšel.

„Bohužel, na setkání s občany nebyl nikdo ochotný vyslechnout si celkový koncept projektu, který zde společně s Centromem chystáme. Nikoho nezajímalo, odkud budou klienti, kteří by zde měli bydlet, ani to, že by se nejednalo o nepřizpůsobivé občany, ale o lidi, kteří jen nemají to štěstí, že by si mohli třeba postavit vlastní dům nebo koupit byt. O tom, že bychom zde těm lidem dali i práci, ani nemluvě. Všechny zajímalo jen to, co mohou udělat pro to, aby ty domy a s nimi i lidé, co zde žijí, zmizeli. Proto jsem paní starostce na základě její výzvy předložil v pondělí 25. listopadu za účasti svého právního zástupce nabídku odprodeje tří bytových domů v Trnkovecké ulici, jichž jsem v současné době majitelem. V žádném případě nehodlám na tomto prodeji nějak spekulovat a tahat peníze z obecní kasy. Nabídka, kterou jsem učinil, zohledňuje pouze cenu, kterou jsem za domy sám zaplatil, a investice, které jsem již učinil v rámci jejich oprav," sdělil své stanovisko Šuster.

Co bude s domy dál, je teď tedy v rukou radvanické radnice. Ve čtvrtek 12. prosince bude zastupitelstvo obvodu rozhodovat o tom, zdali obvod domy ve vyloučené lokalitě koupí a jaká bude jejich budoucnost.