„Kdyby to šlo, manifestovali bychom přímo v Bruselu…“ uvádí Roman Ďurčo, odborářský předák ostravské firmy Vítkovice Steel zaměstnávající tisícovku lidí. Což je přesně tolik, co si podle posledních protiepidemických nařízení vlády smí dovolit svolat na Evropský akční den v ocelářství vyhlášený kontinentální centrálou IndustriAll.

„Jdeme do toho taky, chceme vyburcovat stát i evropskou komisi!“ přidává se Marcel Pielesz, odborář Třineckých železáren (TŽ). Na fabrice se sedmi a půl tisíci pracovníky dokládá spojitost ocelářů s jinými branžemi – její problémy by se dotkly až sedmkrát více lidí v navazujících odvětvích. Což odpovídá nynějšímu počtu třineckých obyvatel.

Na demonstraci se chystají podle Ďurča a Pielesze též kolegové z ostravské Liberty Steel nebo bohumínských i frýdecko-místeckých železáren.

„Moravskoslezští oceláři zastoupí zítra celou republiku,“ vysvětlují s tím, že z dalších krajů nebudou kvůli koronaviru svážet nikoho. Symbolicky ji ale podpoří asi v Chomutově, Kladně, Veselí, Hrádku…

Odboráři hovoří v době čínské nákazy o ohrožení zejména levnou čínskou ocelí. Importovanou okolo světa loděmi, vlaky i kamiony (s jejich emisemi). Zatímco evropští představitelé nutí místní oceláře, ať sami investují do snížení vypouštění škodlivin, a nejlépe, ať ani nespalují uhlí. „Nezajímá to ani českou vládu,“ upozorňují Ďurčo s Pieleszem.

Ostrava se stane jediným místem tuzemské demonstrace ocelářů za dodržení nutných opatření; počínaje měřením teploty odborářů u nástupu do autobusů a konče zajištěním bezpečného, plynulého provozu v továrnách. „I kdyby se omezil počet osob na akcích, tak tam prostě chceme být!“ říkají předáci s tím, že protest je mezi 14. a 16 hodinou.