V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti finalistek z Moravskoslezského kraje nejvíce hlasů. Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo v pondělí 23. září v Ostravě.

Ocenění Bohdaně Pufferové předal za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

„Moravskoslezský kraj je plný schopných a talentovaných podnikatelů, vědců, umělců a dalších zajímavých osobností. Samozřejmě jsou mezi nimi ženy, na které má upozornit ocenění Žena regionu. Vloni titul v našem kraji získala zakladatelka vzdělávacího střediska v Bruntále, které lidem z okolí nabízí vzdělávání.

I letošní vítězka je pro své okolí nesmírně důležitá a inspirativní. Dokazuje, že titul Žena regionu cílí více než na výkon na osobní přístup a motivuje ke společenské odpovědnosti,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že výherkyni drží palce do celostátního kola, kde bude reprezentovat Moravskoslezský kraj.

Vítězka ceny Žena regionu v Moravskoslezském kraji Bohdana Pufferová pracuje jako poradkyně pro českou ekologickou drogerii. Dále působí jako dobrovolnice v organizaci Adra, která pomáhá lidem v nouzi. Již třetím rokem se navíc věnuje hendikepovaným lidem v centru ambulantních a sociálních služeb Santé.

Za klienty pravidelně dochází na muzikoterapii, kde s nimi zpívá a hraje na hudební nástroje. Uspořádala i charitativní koncert na podporu postižené dívky a zapojila se do projektu Save food, jehož prostřednictvím dováží jídlo z restaurací do azylového domu. Bohdana neváhá ani uspořádat dobročinnou sbírku nebo se účastnit charitativního běhu. Veškeré aktivity spojené s charitou dělá dobrovolně a ve svém volném čase.

Bohdana Pufferová postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 30. října 2019 v Senátu Parlamentu ČR.