„Dochází k cílenému chlazení novorozence na teplotu 33 až 34 °C po dobu 72 hodin,“ vysvětlila lékařka Hana Wiedermannová, primářka oddělení neonatologie ostravské fakultní nemocnice (FNO) a dodala: „Ročně je u nás v takto indikovaných případech ošetřeno přibližně dvanáct až patnáct zralých nebo lehce nezralých novorozenců, kteří po narození potřebovali resuscitaci. Řízené chlazení značně posouvá jejich šanci na to, že mohou být bez trvalých následků, k nimž patří například dětská mozková obrna, psychomotorická retardace, hluchota, slepota nebo epilepsie, nebo že následky nebudou tak rozsáhlé. Ani tato metoda sice nedokáže mozkové buňky, které po pětiminutovém nedostatku kyslíku a živin zanikají, obnovit, ale je schopna zabránit pokračování nastartovaného sebedestrukčního procesu,“ uvedla dále primářka.

Jak doplnila, ve Fakultní nemocnici Ostrava je používána metoda celotělové hypotermie (chlazení), kdy přísně monitorovaný novorozenec leží na speciální podušce. Právě ta jej zchlazuje.

Pro použití zmíněné metody musejí být splněna přesně daná kritéria. „Jedním z nich je stáří dítěte. Dále platí, že řízená hypotermie musí být zahájena do šesti hodin od okamžiku, kdy bylo třeba novorozence resuscitovat. Vždy platí, že čím dříve je řízené ochlazování zahájeno, tím lepší výsledky má,“ zdůraznila primářka s tím, že pokud dojde k opravdu závažnému poškození mozku, nepomůže ani navedení na řízenou hypotermii.

Po 72 hodinách od zahájení cíleného ochlazování začínají lékaři novorozence zahřívat, což probíhá na rozdíl od rychlého uvedení do nižšího teplotního rozmezí velmi pomalu, zhruba o půl stupně za hodinu.

„Miminko pak postupně stabilizujeme, aby mohlo začít samo dýchat a sát, což je pro něj nejdůležitější. Kromě veškeré péče poskytované na naší jednotce intenzivní péče je novorozenec vyšetřen i dětským neurologem a dětským očním lékařem a po propuštění domů sledován ve specializované ambulanci dětské neurologie i v naší ambulanci pro rizikové novorozence, a to do dvou a v některých případech až do pěti let věku,“ dodala Hana Wiedermannová s tím, že zmíněnou metodu letos lékaři FNO použili u šesti novorozenců.

Ilustrační foto
Venku se ochladilo, bez topení už to nejde