Bez omezení věku budou službu moci využívat i držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a také obyvatelé domů s pečovatelskou službou a Komunitního domu pro seniory městského obvodu Slezská Ostrava.

Provoz služby Senior Taxi bude zahájen 4. ledna příštího roku a to každý pracovní den od 6 do 14 hodin. Obvod o tom informuje ve vánočním vydání Slezskoostravských novin.

Stanoviště míst, do kterých bude Senior Taxi zajíždět
- Městská nemocnice Ostrava
- Poliklinika Modrý pavilon
- Diagnostické centrum Ostrava
- Hornická poliklinika
- Fakultní nemocnice Ostrava
- Vítkovická nemocnice
- Všechny hřbitovy na území obvodu Slezská Ostrava
- Ordinace všech praktických lékařů na území Slezské Ostravy
- Všechny pobočky České pošty na území Slezské Ostravy
- Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
- Magistrát města Ostravy
- Úřad práce Ostrava (ulice 30. dubna 3130/2 d)

Provozovatel bude přepravovat osoby z místa jejich bydliště na uvedená stanoviště a zpět v rámci území statutárního města Ostravy.

Kolik zaplatí?

„Úhrada činí 25 korun za jednu jízdu v jednom směru bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Službu bude moci občan využít maximálně 8x za kalendářní měsíc. Službu je zapotřebí objednat 1 den předem," informuje obvod Slezská Ostrava. Zájemce musí podat žádost o zavedení služby v kanceláři pracovníků oddělení sociálních služeb, DPS Hladnovská 119 a v Ostravě-Muglinově (telefon: 596 613 711, Petra Muchová, Veronika Foltová). K žádosti bude nutné předložit občanský průkaz, 1x osobní fotografii, v případě přiznání mimořádných výhod průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Podmínka poskytnutí služby

Podmínkou poskytnutí služby je souhlas žadatele s nakládáním s osobními údaji, které provozovatel potřebuje k vedení provozního deníku. V případě splnění stanovených podmínek obdrží žadatel průkaz Senior Taxi, kterým se bude prokazovat při každé jízdě. Bez předložení průkazu taxikáři nelze službu využívat.

„Zájemci si mohou průkaz vyřizovat už i ve středu 23. a 30. prosince, případně v pondělí 28. prosince od 8 do 17 hodin. To platí hlavně pro osoby, které vědí, že chtějí Senior Taxi využít hned počátkem roku. Ostatní si mohou průkaz přijít vyřídit samozřejmě i v průběhu ledna příštího roku," upřesnila sociální pracovnice Veronika Foltová.

I centrální obvod od ledna seniorům usnadní cestování

Individuální přístupOd 4. ledna příštího roku bude 70letým a starším osobám a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a jejich doprovodu bydlícím trvale v Moravské Ostravě a Přívozu k dispozici Senior vůz.

„Snažíme se občanům našeho obvodu, kterým z důvodu vyššího věku nebo kvůli zdravotním potížím činí problém pohyb mimo domov, vyjít vstříc. Proto jsme zprovoznění tohoto vozidla iniciovali. Příjemným bonusem je i cena, která při cestě tam i zpět na území obvodu, včetně maximálně 15minutové čekací doby, činí 20 korun a mimo obvod 40 korun. Při jízdě a čekání delším než 15 minut se cena zdvojnásobuje. Doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P bude mít jízdu zdarma," uvedl místostarosta Vít Macháček a dodal, že vůz bude na základě objednávky vozit klienty například k lékaři a do zdravotnických zřízení, do domovů pro seniory a jiných zařízení sociálních služeb, na úřady a další instituce, případně k vyřízení osobních záležitostí nebo k návštěvě ústředního hřbitova.

Případné speciální požadavky ohledně místa odvozu budou řešeny individuálně, rozhodnutí bude na vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Řidič bude moci odmítnout přepravu osoby jevící známky podnapilosti či zneužití drog nebo osoby silně znečištěné, důvod odmítnutí musí zaznamenat do knihy jízd.

Senior vůz bude k dispozici v pondělí a středu od 7 do 14 hodin a ve čtvrtek od 7 do 13 hodin s výjimkou státem uznávaných svátků. Objednávky budou přijímány na telefonním čísle 720 735 361 v pracovních dnech od 8 do 11.30 hodin. Jeden klient si může jízdu objednat maximálně třikrát měsíčně, a to minimálně dva dny a maximálně čtyři týdny předem. Z přepravy jsou vyloučena zvířata.