„Chceme protestovat proti neoprávněnému odnímání odměn, nesmyslné personální politice a za podporu kolektivního vyjednávání," uvedl zástupce odborářů z kunčické huti Vítězslav Prak. Jak upřesnil, problém se týká zaměstnanců jednoho z největších provozů huti-středojemné válcovny, kde pracuje více než 300 lidí.

„Zaměstnancům nebyly vyplaceny kvartální prémie za 3. čtvrtletí letošního roku. Důvodem má být to, že v tomto provozu došlo ke smrtelnému pracovnímu úrazu. Ten se nestal kmenovému zaměstnanci, ale agenturnímu pracovníkovi. Proto považujeme toto rozhodnutí za nesprávné a je podle našeho názoru v rozporu s prémiovým řádem," dodal odborový předák.

Mluvčí AMO Barbora Černá na dotaz uvedla, že o nevyplacení kvartálních prémií pro provoz středojemné válcovny rozhodlo vedení podniku v souladu s platným prémiovým řádem. Ten je podle ní závazný pro celou firmu.

„Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců (BOZP) při práci je pro firmu prioritou a zaměstnanci huti a dceřiných společností jsou neustále školeni a motivováni k tomu, aby při práci používali zásady vzájemné ostražitosti. To znamená, aby se starali nejen o svou bezpečnost, ale dohlíželi také na bezpečnost svých kolegů, a to bez ohledu na to, zda jsou kmenovými či agenturními zaměstnanci.

Podle zákoníku práce se při výkonu zaměstnání na našich provozech i agenturní zaměstnanec stává plnou součástí kolektivu,“ odpověděla mluvčí s tím, že cílem je snížení závažných a smrtelných úrazů na nulu.

„Proto je nutné vyvodit důsledky z toho, že cíl v oblasti BOZP nebyl dosažen, a tedy nebyla splněna ani kritéria pro vyplacení souvisejících prémií. Odměna nebyla vyplacena pouze za čtvrtletí, ve kterém k tragédii došlo,“ uvedla mluvčí kunčické huti.