Jak uvedl Petr Slanina, předseda základní organizace odborářů ArcelorMittal Česká republika, má kunčická huť větší část povolenek, než do konce roku 2020 spotřebuje. „Už víme, že tyto povolenky nejsou součástí prodeje firmy. Máme informaci, že ArcelorMittal tyto povolenky rozprodá a následně si vybere i peníze,“ upozornil Petr Slanina.

Jak dodal, odboráři chtějí vyzvat stávajícího vlastníka huti Lakshmiho Mittala, aby tento svůj úmysl zvážil.

„My jsme pořád přesvědčeni, že povolenky zhruba v hodnotě 244 milionů euro, které jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti ArcelorMittal Ostrava za rok 2017, dostala ostravská huť od státu a měly by se zužitkovat ve firmě. Ta by měla také profitovat z toho, když se určitá část povolenek ušetří. Vyzýváme proto stávajícího vlastníka, aby svůj úmysl povolenky prodat, ještě zvážil. Z hlediska právního má na jejich prodej zřejmě nárok, z hlediska morálního však určitě ne,“ upozornil Petr Slanina.