„Vysoké pece máme čtyři, Jednička, kterou slavnostně zapaloval Klement Gottwald, je nejstarší, nefunguje nějakou dobu. Stojí i čtyřka. Dvojka najela po odstávce. Já jsem na trojce,“ uvádí dělník v Závodě 12.

Ve fabrice v Kunčicích patřící nyní pod Liberty Steel je šestatřicet let, od vyučení. Ze struskaře a helfra (zástupce předáka) se stává před osmnácti lety prvním pecařem (předákem).

Po téměř čtyřměsíční odstávce LIBERTY Ostrava zafoukala vysokou pec č. 2., která už v huti slouží téměř 70 let. V době odstávky se na peci provedly opravy za více než 44 milionů korun. Po vychladnutí pece, které trvalo 40 dnů, protože vnitřní teplota za provozu dosahuje až 2 300 °C, byly zahájeny rozsáhlé opravy. Jejich součástí byla mimo jiné výměna chladicího potrubí a modernizace systému chlazení pece, dále se opravily ohřívače vzduchu, sazebny, skipové dráhy a prašník. 

Právě jeho úkolem je mimo jiné provádět odpichy „Vysoká pec má obsah osmnácti set kubíků, musí být stabilně plná. Kolik surového železa dole odpustím, tolik tam shora skip do sazebny sype rudy a koksu. Jede nonstop na tři směny, do klidového stavu se odstavuje jednou za měsíc na běžku, tedy běžnou údržbu,“ upřesňuje Blažek s tím, že na šichtě bývá vždy včetně velínářů a mistra jedenáct lidí.

Uvnitř vysoké pece tlakové nádoby hruškového tvaru je jako v pekle, až 2200 °C. Struska má okolo 1700, surové železo asi 1500 stupňů. Zahájit pro laika tolik atraktivní proces odpichu nejprve pro prvního taviče tudíž znamená navléci se do kabátu a helmy.

„Místo azbestu se už jako ochrana používá hliníková fólie. Je to sice stále nehořlavé, ale taky dokonale neprodyšné…“ poznamenává Blažek.

Z tavičské budky posléze provádí odvrtání vysoké pece vrtačkou s dlouhým nosem. „Na jeden odpich odpouštím na 350 tun surového železa. Třikrát za směnu to dohromady dělá přes 1000 tun. U toho zvládám až osm litrů tekutin v rámci pitného režimu,“ komentuje to Blažek. 

Žhavý obsah, jak říká, dále prochází odlučovacím žlabem (chlaupou). Z něho vychází vlevo železo a vpravo struska, odpad. A poté přijíždějí na scénu Veroniky. „To jsou nádoby doutníkového tvaru na železničních podvozcích. Pojízdné mísiče s obsahem sto tun, které od nás dopravují železo do oceláren,“ vysvětluje předák.

Jedna vysoká pec v Liberty Ostrava (podniku známém dříve i jako Nová Huť Klementa Gottwalda, ISPAT, Mittal Steel či ArcelorMittal) vyrábí za čtyřiadvacet hodin v průměru přes tři tisíce tun železa.

Tradice

Podle staré hutnické tradice zapálil vrchní tavič hořáky pece fakulí s ohněm z jiné vysoké pece.

„První odpich surového železa bude následovat přibližně 20 hodinách, ale než pec vyrobí železo, které se bude moci začít používat k výrobě oceli, bude trvat ještě několik dní,“ vysvětlil Václav Habura, ředitel pro výrobu v Liberty Ostrava. Vysoká pec č. 2, která je vysoká 35 metrů a jejíž konstrukce měří 70 metrů, byla poprvé slavnostně zapálena 1. října 1952. Umí vyrobit až 3200 tun surového železa denně.

K TÉMATU

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group.

Liberty Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize, ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši více než 20 miliard USD.