V Ostravě přibývá vozidel, která končí na korbě odtahového auta. Ještě do loňského roku provoz tohoto nepopulárního speciálu spadal do kompetence městské policie, od druhé poloviny loňského roku ho zajišťuje Magistrát města Ostravy. Od té doby se počet odtažených aut výrazně zvýšil.

STOVKY AUT

V minulých letech se jednalo o 300 až 600 vozidel ročně, letos je to již výrazně přes tisíc.

Svou roli sehrává i skutečnost, že odtahový vůz je připraven čtyřiadvacet hodin denně sedm dnů v týdnu. V průměru vyjíždí šestkrát denně. O odtahu rozhoduje městská policie.

„Vozidlo je vytíženo na základě požadavků městské policie. O odtažení vozidla rozhoduje strážník, který dá pokyn k odtažení konkrétního vozidla. Jedná se v průměru o šest odtahů za jeden den a průměrně jeden marný výjezd denně, kdy majitel vozu uhradí pokutu na místě a odstraní překážku tedy vozidlo před příjezdem odtahové služby,“ uvedl Petr Havránek z ostravského magistrátu.

Auta končí na parkovišti v Hlubinské ulici, jehož provoz zajišťuje městská policie. Samotný odtah vyjde na 1500 korun. Kromě toho se platí dvě stě korun za parkovné, a to za každý den následující po dni odtahu. K tomu je nutné přičíst pokutu.

NOVÉ VOZIDLO

Magistrát má zatím k dispozici jedno vozidlo, jehož pořizovací cena je přibližně tři a půl milionu korun. Zda uvažuje o koupi dalšího speciálu, není jasné. „Tato otázka je věcí rozhodnutí vedení Magistrátu města Ostravy,“ řekl Havránek.

Automobil je nasazován nejen k odtahu špatně zaparkovaných vozidel, ale i k dalším činnostem.

„Odtahové vozidlo je dále využíváno pro potřeby veřejného zájmu,“ doplnil Havránek.

„Jde například o přemístění a následné vrácení vozu tvořícího překážku v případě čištění komunikace, opravy, havárie potrubí, veřejné akce a podobně,“ dodal.

Odtahovány jsou i vraky. „Také provádíme odtahy vraků na základě žádostí městských obvodů. Vraky odtahujeme na obvodem určené vyhrazené místo,“ uzavřel Havránek.