Z 204 oprávněných voličů tuto možnost využilo pouze čtrnáct z nich.

„V porovnání s předchozími lety byl zájem o hlasování z řad obviněných velmi nízký,“ uvedla mluvčí káznice Marcela Kvapilová s tím, že voleb do zastupitelstva kraje se mohli zúčastnit obvinění, kteří spadají svým trvalým pobytem do stálého seznamu voličů nebo kteří si v dostatečném časovém předstihu vyřídili voličské průkazy. Volit však mohli pouze obvinění, odsouzení tuto možnost neměli.

„Jednou z překážek ve výkonu volebního práva do zastupitelstev krajů je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzených se z tohoto důvodu volby do zastupitelstev krajů netýkaly,“ vysvětlila Kvapilová. Volby do Senátu se ve věznici nekonaly. 

Komentář Aleše Uhra: Vondrák nad zlato