Použité stříkačky a jehly strážníci zjišťují v rámci vlastní pochůzkové činnosti v ulicích města. Převážnou část zajištěných stříkaček a jehel však strážníci sesbírali na základě oznámení samotných občanů.

Nálezy jehel hlásí strážníkům mnohdy i samy děti. Ty jsou s touto problematikou seznamovány v rámci besed, které strážníci-preventisté realizují ve spolupráci s jednotlivými základními školami.

Strážníci jsou ke sběru použitých jehel nejen vybaveni, ale zároveň jsou proškoleni v postupu při sběru a manipulaci s tímto infekčním materiálem, který může být mnohdy nositelem řady infekčních chorob.

V roce 2020 ostravští strážníci sesbírali celkem 3696 stříkaček s jehlami. V porovnání s rokem 2019 došlo k poklesu nálezů použitých stříkaček téměř o třetinu. Do poloviny dubna roku letošního to pak bylo celkem 1031 kusů stříkaček.

K TÉMATU

A co dělat v případě nálezu použité jehly nebo stříkačky. Občanům radíme na stříkačku nikdy nesahat, zavolat na linku 156, řídit se pokyny dispečera linky 156 a vyčkat na místě do doby příjezdu strážníků.