Expozici budou tvořit dvě novostavby. Makaci lví budou mít k dispozici chovný a expoziční objekt s oploceným venkovním výběhem, součástí stavby budou i příslušné inženýrské sítě, chodníky a mobiliář. Expozici gibonů a kopytníků bude tvořit venkovní expoziční výběh s vnitřním zázemím v nově vybudovaném dvoupodlažním pavilonu. Vybudují se také přilehlé zpevněné plochy, přípojky sítí a přeložka vedení plynu a užitkové vody. 

 

„Primáti žijí povětšinou v početných skupinách, kde mezi nimi probíhají vzájemné interakce, komunikují mezi sebou, jsou často v pohybu, hrají si. Toto jejich přirozené chování tak budou moci návštěvníci přímo pozorovat přes skleněné bariéry ve velkém přírodním výběhu, podobně jako je tomu v případě hulmanů posvátných nebo kočkodanů Dianiných,“ prozradil ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas. 

Vizualizace nových pavilonů, které vzniknou v ZOO Ostrava.

„V posledních letech jsme investovali do řady nových pavilonů a expozic, které zvyšují atraktivitu zoo pro návštěvníky, ale také zlepšují podmínky pro chov zvířat. Díky tomu patří naše zoologická zahrada k nejoblíbenějším místům v Ostravě, kam míří návštěvníci města i místní obyvatelé. Ročně ji navštíví kolem půl milionu lidí. Loni dokonce s 580 091 lidmi dosáhla návštěvnického rekordu. Velký zájem je na druhou stranu pro město závazkem, že se o svou ZOO musí nadále dobře starat. Budování další expozice je tak logickým krokem pro její rozvoj. Máme vybraného zhotovitele, před námi je teď zhruba měsíc pro splnění všech formálních náležitostí, začít by se mohlo nejpozději v dubnu,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. 

Expozice nabídnou návštěvníkům nový a nerušený pohled na vzácné druhy primátů, které doposud obývaly starý pavilon v malých zamřížovaných prostorách.

NEJSOU TO JEN OBJEKTY K POBAVENÍ LIDÍ

Snahou ZOO Ostrava je podporovat přirozené chování zvířat s respektem k jejich potřebám a nedělat z nich jen objekty pro pobavení lidí. Právě nová expozice zlepší podmínky jejich života. Makaci lví patří k ohroženým druhům, stejně jako giboni bělolící. Chov v zoologických zahradách může být v budoucnu jedinou nadějí na zachování těchto opic pro příští generace.