„Přislíbený termín 30. září nebyl dodržen, předání stavby avizoval zhotovitel na 6. října,“ uvádí Gabriela Pokorná za magistrát města. Ten je zadavatelem a také jeho zástupci se zítra vydají k Plzeňské ulici na „kontrolní prohlídku“. Dílo každopádně přeberou, jen pokud bude zcela v pořádku – tomu dosud provedená měření napovídají.

„Předtím to bylo fakt zvlněné,“ líčí dělníci stříkající na nový povrch dopravní značení pro cyklisty. Vedle další parta uhlazuje čerstvou asfaltobetonovou vrstvu. U původní (stržené) přiznávají zhotovitelé z firmy JANKOSTAV „mírné odchylky oproti normovým hodnotám“ v určitých úsecích cyklotrasy. A závady odstraňují na své náklady.

Plzeňská ulice mezi sídlišti Dubina, Bělský Les a předměstími Stará a Nová Bělá, kde se chystá oprava zfušované cyklostezky.
Zfušovanou cyklostezku v Ostravě stavaři opraví za své, prý do konce září

Budují se i další
Ostrava v současnosti rozšiřuje síť cyklotras i na dalších místech. Třeba v centru v rámci úprav Havlíčkova nábřeží (od hradní lávky až po krajský soud), anebo na Jihu v Zábřehu v podobě propojení ulice U Výtopny a křižovatky Pavlovova / Výškovická (navazuje na cyklostezku vedoucí od Odry okolo Shopping Parku).

„Termín závěrečné kontrolní prohlídky lze předpokládat zhruba v polovině října a stejně tak vydání kolaudačního rozhodnutí, které nabude právní moci dle normami stanovených termínů,“ vzkazují z magistrátu. Cyklotrasa je – a až do zkolaudování bude – označena jako stavba a uživatelé z řad veřejnosti se na ní pohybovat nesmí.

„Tady to někdo nedomyslel! Měl zde být pruh pro chodce, kteří tu procházejí každý den, když nejede autobus. Nebo pro maminky s kočárky chodící na nákup. Kolik lidí vyhazují policisté na vozovku, to už asi nikoho nezajímá,“ obrací se na redakci čtenářka jménem Nika. S neexistencí místa pro pěší má pravdu… a taky smůlu, část cyklostezky kolem Plzeňské ulice má totiž sloužit pouze cyklistům.

Charitativní cyklojízda.
Ostrava má své cyklistické nedostatky. Pomůže nová cyklostezka na Jihu?

„Uvedený úsek je s ohledem na charakter území určena výhradně jako cyklostezka a tomu odpovídá dopravní značení podle zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětluje Pokorná. Jiné části tras F a U v oblasti Nové Bělé i Staré Bělé a zejména pak na panelákové Dubině jsou budované jako společné pro pěší i kolaře.