Nově vysazené stromy, stojany na kola, pítka pro lidi nebo kolejový památník. Tak by do poloviny října měla vypadat opravená pěší zóna v centru Ostravy. „Stavba byla zahájena frézováním povrchu komunikace. Jako první se začne s pracemi spojenými s opravou kanalizace v úseku od Smetanova náměstí po ulici Puchmajerovu. Rekonstrukce si dále vyžádá přeložku vodovodu a části vedení nízkého napětí," uvedl místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Dalibor Mouka.

Souběžně s opravou provádí Národní památkový ústav i průzkum místního terénu. „Zatím se neobjevilo nic zajímavého. Provádíme spíše jen zákonný dohled nad stavbou, protože se nachází v městské památkové zóně. Archeologické výzkumy tady byly prováděny už dříve, takže jen dokumentujeme souvrství terénu, které v Ostravě vznikalo působením člověka už od 13. století. Střetávají se zde veřejné komunikace i původní městské parcely a podobně. Současná rekonstrukce zachovává trasy původních výkopů, takže vše jen kontrolujeme," vysvětlil archeolog Národního památkového ústavu v Ostravě Marek Kiecoň.

Po celou dobu stavby bude ulice 28. října průchozí a v době konání Festivalu v ulicích budou práce přerušeny úplně. „Technika a pohyb na stavbě by hudební festival zbytečně pokazily," řekla mluvčí centrální obvodu Jana Pondělíčková a doplnila, že stavba musí být kompletně dokončena nejpozději do půlky října tohoto roku. „Náklady na tuto stavbu chceme pokrýt čerpáním evropských dotací v rámci regionálního operačního programu. Dokončení stavby a následné vyúčtování musíme stihnout do konce tohoto roku, abychom dotace mohli využít. Stavba je největší investiční akcí obvodu v letošním roce a vyžádá si přes 26 milionů korun," uzavřela Jana Pondělíčková.