Celkem 81 milionů korun na rekonstrukce škol a místních komunikací je připraveno v letošním rozpočtu města. Radní zatím rozhodli o poskytnutí dotace na rekonstrukce škol ve výši bezmála čtyřicet milionů korun a na rekonstrukce místních komunikací ve výši dvacet milionů.

„O dotace zatím požádalo osm městských obvodů a Lidová konzervatoř a Múzická škola. Z celkové sumy zbývá ještě rozdělit 10,8 milionu na rekonstrukce škol a 10,6 milionu na opravy místních komunikací. Další žádosti posuzujeme,“ řekl náměstek primátora Jiří Srba.

Ze schválených peněz bude například opraven podchod na Kamenci, rekonstruovány budou komunikace ve Lhotce i Petřkovicích, vybudována bude autobusová smyčka u Intersparu v Ostravě-Jihu nebo bude vyměněna dlažba chodníku podél Čapkovy ulice v obvodu Radvanice a Bartovice.

Rada města schválila dotace pro letošní rok také obvodům, aby opravily budovy svých škol. V Hošťálkovicích chtějí opravit střechu, v Plesné a v Radvanicích dokončit opravu budovy mateřské školy, ve Lhotce postavit víceúčelovou sportovní halu s příslušenstvím. Lidová konzervatoř a Múzická škola využije dotaci na dokončení opravy a restaurování štukové výzdoby.