Od včerejška do 20. září tak bude 20 659 maturantů, kteří v jarních termínech neuspěli anebo se nedostavili ke zkoušce dospělosti, bojovat před komisí o maturitní vysvědčení.

I tentokrát bude mít vyhodnocení opravných státních maturit na starost agentura Cermat, která nedávno zveřejnila konkrétní čísla: 5915 žáků koná maturitu v řádném termínu, 14 427 v opravném a 317 v náhradním termínu. Na rozdíl od jarních maturit nejsou zkoušky skládány na všech středních školách, ale pouze na těch spádových, které byly vybrány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žáci tak byli rozděleni mezi 195 škol.

Bez velkých komplikací

Jednou z nich je i ostravské Gymnázium Hladnov, které maturitám vyhradilo čtyři třídy. „Chod našeho gymnázia maturitami narušen nebude. Pouze na jeden den jsme naplánovali studentům náhradní program v Divadle Antonína Dvořáka, jinak výuka probíhá standardním způsobem," řekl zástupce ředitele Jiří Košťál. Také na Střední škole techniky a služeb v Karviné vše probíhá bez komplikací. „Již od poloviny srpna jsme se na maturity připravovali, a protože máme velkou kapacitu, problémy by neměly nastat," sdělila Deníku zástupkyně ředitelky školy Svatoslava Papeschová.

Ani na Střední škole technické v Opavě nevidí v maturitách žádný potenciální problém pro chod školy. „Už od června, kdy jsme se dozvěděli, že byla naše škola opět vybrána na druhý termín maturit, jsme se připravovali a pracovali se systémem Cermatu. Žádný alternativní program probíhat nebude. Co se týče maturantů, jejich jmenný seznam jsme měli předem," dodal ředitel školy Josef Vondál.

Maturanti by měli své vysvědčení dostat do 24. září a proti výsledkům se mohou odvolat. Mají totiž nárok na jeden řádný pokus a dva opravné. Ti, kteří zkoušku z dospělosti složí úspěšně, tak budou moci nastoupit na vysokou školu.

Eliška Michálková