Sutiny, odpadky a jiný nepořádek se nachází v lokalitě garáží v ulici Jílová v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Garáže sousedíci se zanedbanými objekty mají narušenou statiku. V noci se do neosvětlených garáží navíc vloupávají zloději a nocují zde bezdomovci. „Zaznamenali jsme i případ, kdy si někdo stěžoval, že v jedné z garáží přespávají lidé bez domova. Na místo byla povolána městská policie. Když jsme kontaktovali majitele objektu, řekl nám, že o tom ví a že to od něj mají bezdomovci dovolené," přiblížila komplikovanost případu místostarostka centrálního obvodu Petra Bernfeldová.

Kamenem úrazu je totiž to, že někteří majitelé se o své garáže vůbec nestarají a objekty tak chátrají. Na to doplácejí naopak vlastníci, kteří garáže využívají. „Pamatuji doby, kdy byly během jednoho týdne vykradeny i dvě garáže. Já mám na svých vratech šest zámků, abych svůj majetek zabezpečil. Stejně se ale zloději do garáže mohou dostat přes střechu," postěžoval si jeden z vlastníků, který se o svůj objekt stará, pan Bartoš. O pomoc tito lidé žádají městský obvod. „Chybí tady veřejné osvětlení, takže přes noc je to hrůza. Přitom by stačila nějaká lampa, a aby to zde policejní hlídky více prověřovaly," sdělil Bartoš.

Centrální obvod má však podle svých slov omezené pravomoce, protože se jedná o soukromý majetek. „Lidé nedokáží pochopit, že my v lokalitě nemůžeme zřídit veřejné osvětlení ani ji oplotit. Garáže jsou v osobním vlastnictví. Takže je to obdobná situace, jako kdyby nás majitel rodinného domu žádal o to, abychom mu postavili plot okolo soukromého pozemku," vysvětlila Bernfeldová.

Alespoň částečně se tak snaží situaci vyřešit demolicí garáží. „V současnosti vytipováváme garáže, které jsou v dezolátním stavu. Máme už dva nebo tři případy určené k demolici. Pokud se nám přece jenom podaří vlastníka vypátrat, bude muset uhradit náklady spojené s demolicí," dodala Bernfeldová. Stavební úřad tedy vydal rozhodnutí k jejich odstranění.

K hromadnému bourání se mohou přidat i lidé, kteří se o svůj majetek nestarají. „Už máme kontakty na desítky vlastníků, kteří zvažují demolici své garáže. Pokud bude zájem vzrůstat, zahrneme je do soutěže na výběr firmy, která demolici povede. Dá se předpokládat, že se nám podaří vysoutěžit nižší cena než kolik by vlastníci zaplatili, kdyby garáže likvidovali samostatně," dodala místostarostka. Informační schůze se všemi zájemci proběhne v polovině září, kdy se bude rozhodovat o dalším postupu.

Tereza Pintérová