Velké nevkusné razící plochy, ale i malé vývěsky, nevhodně umístěné stojany takzvaná áčka, nebo polepy ve výlohách, venkovní slunečníky s reklamou a polepené lavičky. Všechny tyto nosiče budou podléhat přísnějším měřítkům. Každý, kdo u své provozovny má reklamu, by tak měl zbystřit.

„Hlavním cílem je reklamu zpřehlednit a ukazovat město, firmy a produkty ve zvýšené kvalitě, nikoliv omezovat živnostníky a podnikatele,“ vysvětluje náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Ostrava se v posledních letech rozhodla veřejnému prostoru věnovat intenzivně a boj s takzvaným reklamním smogem jej má posunout na další úroveň. „Veřejný prostor má a priori sloužit veřejnosti, ne podnikatelům,“ říká Ostrava.

SANKCE? AŽ KRAJNÍ ŘEŠENÍ

Město už vydalo šedesátistránkovou brožuru, která je v on-line podobě dostupná i na webu ostrava360.cz, kde podrobně vysvětluje, co bude povoleno, a co ne. Katalog je doplněn o spoustu příkladů reklamy s komentářem, zda je správně, nebo špatně.

Kdo by nařízení ignoroval, vystavuje se hrozbě správního řízení u živnostenského úřadu a následné pokuty. „Naším cílem není někoho penalizovat, maximálně se budeme s podnikateli snažit dohodnout, poradit jim, vést je, možná i nějakou formou přispět. Pokuta bude až úplně krajní řešení,“ uklidňuje situaci primátor Tomáš Macura.

Mezi živnostníky totiž toto rozhodnutí podle očekávání nevyvolalo kladné reakce. „Cože? A kdo mi zaplatí výdaje? To mám každou vývěsku konzultovat? Nic lepšího na práci na městě nemají?“ čertí se provozovatel restauračního zařízení z Masarykova náměstí, jenž patrně kvůli zadním vrátkům a případné pomoci, kterou bude potřebovat, nechce čeřit vodu jmenovitě.

Jisté je, že velkým pestrobarevným plochám, neprůhledným výlohám, ale i různě velkým cedulkám vedle sebe na jedné budově bude konec. Vše dostane pevně daný řád. Reklamu budou zcela jistě muset přehodnotit kupříkladu provozovatelé Casina Kartáč v ulici 28. října, realitní kanceláře Sting na náměstí Msgre Šrámka, zábavní centrum Horník v Zámecké ulici nebo vlastníci velké spousty reklamních plachet nad Stodolní ulicí.

ZAMETOU SI PŘED VLASTNÍM PRAHEM

„S určitostí lze navíc říct, že ne všechny plachty, které jsou v ulicích Zámecké či Stodolní umístěny z jedné budovy na druhou, jsou legální a povoleny stavebním úřadem. I na takové případy se nyní důkladně zaměříme,“ upozorňuje Zuzana Bajgarová, předesílá však, že s nápravou reklamního smogu město začne nejprve u sebe a svých společností.

Skončí tak například polepování tramvají dopravního podniku a o část zisku se město připraví též regulací reklamních plakátů na sloupech a osvětleních Ostravských komunikací. Přísnější kritéria pak budou platit i pro předvolební propagandu. Úplně navíc ve městě skončí výskyt reklamních laviček.

Nové podmínky začnou platit od 1. ledna, a to ve frekventovaných částech města, stěžejních ulicích i na náměstích. „Řídit se tím budou muset všichni zřizovatelé nové reklamy. Reklamní nosiče, které jsou už ve veřejném prostoru umístěné, mají odkladný účinek po dobu jednoho roku do 1. ledna 2021. A výjimka až do 1. ledna 2022 bude platit pro předzahrádky a markýzy, kde výměna nosičů bývá delší,“ informovala Bajgarová.