Celkové náklady na renovaci lesních cest v Bělském lese se vyšplhaly na částku 8,3 milionu korun. Během šesti týdnů bylo obnoveno 1,71 km lesních cest v komplexní dopravní síti, která propojila obvody Ostrava-Jih a Stará Bělá.

„Součástí prací byla oprava původního odvodnění podél komunikace, která obsáhla pokládku betonových tvarovek i pročištění a prohloubení příkopů. Stávající sjezdy a přejezdy navazujících lesních cest byly zachovány a dosypány štěrkodrtí. Současně byl dle požadavku městského obvodu Stará Bělá upraven stávající přejezd přes odvodňovací žlaby k lokalitě Slučí.  V místě propustku, u přístupu ke studánce Matky Boží, bylo osazeno nové zábradlí pro cyklisty,“ přiblížil náměstek primátora města Ostravy Břetislav Riger.

Trasa některých cest je páteřní součástí sítě cyklostezek, takže oprava zlepší dopravní situaci nejen v rámci města, ale i s dosahem na celý kraj. „Obnovená komunikace navazuje na síť cyklostezek napříč Moravskoslezským krajem, konkrétně jde o cestu ve směru na Krmelín a Hukvaldy,“ připomenul Riger.

Před rekonstrukcí byly zmíněné komunikace stiženy výtluky, prasklinami, rozpadal se jejich povrch. V přípravné fázi byly posouzeny dvě možnosti řešení obnovy lesních cest. Horní konstrukční vrstvy komunikací byly odstraněny a nahrazeny krytem zpevněným. Vzhledem k významné oblibě Bělského lesa mezi návštěvníky bude území i nadále zvelebováno.

Lesopark, sevřený ze tří stran velkými ostravskými sídlišti nabízí možnost pobytu v přírodě. Obnova lesní sítě navázala na vloni dokončený projekt Cesta vody. Místo se záhy po otevření stalo návštěvníky výrazně vyhledávaným.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Počasí komplikovalo dopravu. Vlaky z Prahy do Ostravy stály tři hodiny

Zastavená vlaková doprava v Záboří nad Labem, 10. července 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Les je protkán sítí komunikací, zajišťující návštěvníkům sportovně-rekreační využití, v území jsou situovány cyklostezky i turistické trasy. Lesní síť však plní funkci také hospodářskou, území je obhospodařováno společností Ostravské městské lesy a zeleň.

Krom zmíněné Cesty vody v Bělském lese naleznou návštěvníci množství pramenů, studánku Matky Boží a kapli Panny Marie Lurdské, altány či výukový areál, na okraji lesa se nachází Křížová cesta. Rekreační funkce Bělského lesa nabývala na významu již s rozvojem města, nárůstu počtu obyvatel od počátku 20. století, cílená podpora rekreační funkce lesa pak byla zahájena v 70. letech. Lesopark Bělského lesa se rozkládá na ploše 160 hektarů v katastru Staré Bělé a Výškovic.