„Ostrava dostává nové místo pro setkávání lidí se zájmem o USA kde se budou moci dozvědět vice o studiu či výměnných pobytech v této zemi, zdejší kultuře, politice i historii, procvičit si angličtinu s rodilým mluvčím,“ zve mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. Vstup do Amerického koutku je volný, otevřeno má v pondělky, čtvrtky a pátky od 12 do 18, v úterky od 9 do 15 a v soboty pak od 9 do 12 hodin.

„Oddělení je zaměřeno i na půjčování knih zejména amerických autorů, organizaci přednášek a odborných seminářů a filmové a čtenářské klubové činnosti,“ dodává Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy.