Článek z počátku prosince, který se týkal mimo jiné nerealizovaných ozdravných pobytů pro předškolní děti z Moravské Ostravy a Přívozu, vyvolal negativní pozdvižení tamní vládnoucí koalice ANO, Pirátů a ODS. Vedení radnice Deníku před Vánocemi doručilo své stanovisko.

V něm tvrdí, že byly otištěny nesprávné informace a zavádějící interpretace údajů. Důraz klade zejména na financování pobytů z fondu Moravskoslezského kraje, u něhož podotýká, že dotační program je dvouletý, a jelikož příspěvek byl čerpán v říjnu 2018 pro následující zimní období, nemohl být čerpán v minulém roce pro tuto zimu. „Autor článku zcela pomíjí skutečnost, že v rámci uvedeného dotačního titulu lze podat pouze jednu žádost,“ stojí ve vyjádření.

Téma Deníku naopak tuto skutečnost zohlednilo. „‚Pro období říjen 2019 až duben 2020 městský obvod neplánuje realizaci ozdravných pobytů pro předškolní děti, a to kvůli chybějícímu dotačnímu titulu kraje,‘ uvedl tiskový mluvčí obvodu David Račák s tím, že o krajskou dotaci mohou subjekty žádat jednou za dva roky,“ stálo v tématu, který radnice zpochybnila i v dalších ohledech.

MĚSTSKÝ FOND

Deník přitom zpochybňoval skutečnost, která se týkala čerpání dotací pouze z městského fondu. Z něj je totiž možné čerpat každoročně. A Moravská Ostrava tak naposledy učinila v roce 2018, jak dokládá i reakce radnice na otištěný článek.

„Současně s touto žádostí (myšleno žádost o příspěvek z krajského fondu, pozn. red.) bylo v říjnu 2018 požádáno o finanční prostředky (4,193 milionu korun) z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší města Ostravy na spolufinancování projektu v termínu leden až duben 2019. Této žádosti bylo také vyhověno. Pojekt byl realizován ve dvou 14denních turnusech od 14. ledna do 9. února 2019 pro celkový počet 641 osob,“ připomíná radnice.

SPORNÝ BOD NECHALI BEZ POVŠIMNUTÍ

V celé reakci na článek Deníku však ani jednou nezmiňuje sporný bod, který konfrontoval Deník. A tedy proč radnice nepodala novou žádost pro realizaci pobytů pro aktuální zimní období. O příspěvek se žádá s předstihem, nikoliv zpětně, proto argument o realizování pobytů už začátkem roku 2019 není směrodatný.

Místo toho místostarostka Alena Pataky naopak vyhlásila, že si mateřské školy měly o financování pobytů zažádat samy z jiných zdrojů, než je městský fond, z něhož je oprávněna žádat radnice. „Byť o této možnosti byly informovány, nevyužily ji,“ řekla pro původní článek Pataky.

CO ŘEKLA OPOZICE

Možné vysvětlení nabídla opozice. Podle bývalé starostky centrálního obvodu Petry Bernfeldové (Ostravak) radnice mohla a měla žádat vloni o příspěvek znovu, ale patrně žádost zapomněla podat.

„S tím, kdy vyjely děti do hor v předešlém období, to nijak nesouvisí,“ řekla Benfeldová. Podle dalšího opozičního zastupitele Víta Macháčka (KSČM) tím radnice udělala velkou chybu. „Budeme žádat vysvětlení, zda se jednalo o nedbalost, nebo úmysl.“

Radnice na dotaz Deníku, který se týkal žádosti o příspěvek z městského fondu pro aktuální zimní období od pátku nereagovala, Deník bude téma nadále sledovat. Radnice včera vyjádření přislíbila pro nejbližší dny.