Jak upozornil server Zdopravy.cz DPO na nich dosud jezdí maximální rychlostí 65 kilometrů v hodině, nově po nich chce jezdit až osmdesátkou. Jde o rychlost, kterou mohou jezdit nově zakoupené tramvaje od společnosti Stadler. Vyplývá to z informací zveřejněných na profilu zadavatele.

Podle mluvčí DPO Karolíny Ryckové je aktuálně nejvyšší rychlost na tramvajových tratích vedených po pozemní komunikaci 50 km/h, na tratích na samostatném tělese 60 km/h.

„Na návěsti lze místně rychlost ještě zvýšit. V našem případě máme v současné době na vybraných úsecích povolenou rychlost až na 65 km/h. Dále je omezena rychlost jízdy přes výhybky a křižovatky na 10 až 20 km/h, kde opatření na zvýšení rychlosti také připravujeme,“ dodala Rycková.

Podle ní byly vhodné úseky na zvýšení rychlosti na 70 až 80 km/h vybrány s ohledem na dostatečnou délku úseků mezi zastávkami, dopravní situaci i okolní zástavbu. „U výhybek, kde rozhoduje zejména geometrické uspořádání, máme záměr v prvních dvou lokalitách zvýšit rychlost na 30 až 40 km/h,“ dodala Rycková.

Stavební úpravy by měly probíhat od letošního roku až do roku 2022. Odhadované náklady jsou 130 milionů korun, většinu nákladů by měla pokrýt dotace z Operačního programu Doprava.

DPO současně vypsal zakázku na projekt rekonstrukce tramvajové trati mezi křižovatkami s ulicí Martinovská a s ulicí 17. listopadu. Na této trati má dojít ke zvýšení rychlosti na 60 km/h.

„Pro tento úsek je připravován záměr modernizace tratě, který sleduje cíle zvýšení kvality dopravní cesty se snížením účinků hluku a vibrací z provozu a zvýšením estetické hodnoty trati. I s ohledem na uvedené podmínky výběrů úseků pro zvýšení rychlosti se zde nepočítá se zvýšením rychlosti nad 60 km/h,“ dodala Rycková.

Jaké tratě chce DPO zrychlit?
Zastávka Důl Zárubek – kolejová křižovatka před vjezdem do Terminálu Hranečník
Otevřený tramvajový svršek za zastávkou Nová Ves vodárna – tramvajová zastávka Zahrádky
Tramvajová zastávka Dolní Vítkovice – tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko
Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského