„Požárem je zasaženo 12 milionů tun odvalu z celkových 30 milionů, ohrožení se týká odhadem asi stovky tisíc lidí, občané mě kvůli tomu v mé poslanecké kanceláři v Ostravě čím dál víc navštěvují a stěžují si,“ přednesl v rámci pravidelných čtvrtečních interpelací Aleš Juchelka. Během delšího monologu poukázal na nečinnost státního podniku Diamo a chtěl vědět, co s tím ministerstvo průmyslu a obchodu bude dělat.

Ministr tohoto resortu Jozef Síkela poskytl podobné informace, které už delší dobu prezentuje samo Diamo – tedy že samotná halda ovzduší v širším okolí nijak znatelně nezhoršuje, že se šíření termické aktivity monitoruje a že v případě hrozící katastrofy je Diamo připraveno zasáhnout.

Odboráři kvůli situaci v LIBERTY Ostrava volají na poplach a zvou všechny kolegy i veřejnost na protestní mítink na 22. února v poledne k hlavní vrátnici, 8. 2. 2024.
Liberty Ostrava u soudu obhájila ochranu před věřiteli. Dorazil i majitel Gupta

„Nastalou situaci osobně považuji za velmi vážnou. Jsem si vědom obav obyvatel v okolí haldy a mám velký zájem o vyřešení tohoto stavu. Snažím se zde řešit věci, která dlouhá léta nikdo neřešil. Mou hlavní prioritou je ochrana zdraví občanů a zachování kvality životního prostředí v celé Ostravě,“ vyslal do moravskoslezské metropole vzkaz ministr a zopakoval, že ustanovil mezirezortní skupinu odborníků.

Právě po tomto kroku však vznikla v Ostravě petice proti haldě, protože jednotlivé orgány téma sledují už roky a podle tvůrce petice Jiřího Michaliska dosud s ničím nepřišly. Nechybí v ní zástupci Krajské hygienické stanice MSK, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚO), České inspekce životního prostředí, Ministerstva životního prostředí ČR, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zástupců státního podniku Diamo.

O haldě přijedou jednat v úterý

„První jednání této pracovní skupiny se uskuteční 5. března v Ostravě a k hlavním úkolům bude patřit zhodnocení dosavadního průběhu i postupu sanace a rekultivace odvalu, zejména s ohledem na povolení realizace oddělovacích stěn a s ohledem na povolení nakládání s jednotlivými materiály vyskytujícími se na odvalu, zejména kaly,“ předestřel ministr Síkela.

Také řekl, že pod drobnohledem se ocitnou povinnosti a práva provozovatele (Diama) i majitele dotčených pozemků (cresco&finance). Právě spor těchto dvou stran primárně stojí za zastavením sanace, byť každá z nich vidí problém jinde. Zároveň ale ministr vyslal pozitivní zprávu ohledně částečného pokračování prací, jelikož Diamo dosud veřejně proklamovalo, že v nich bude pokračovat až po vyřešení všech stávajících sporů.

Dva řidiči překročili rychlost o bezmála 50 kilometrů v hodině. Foto: Policie ČR
Rychle a opile. Jak snadno přijít o řidičák. Vítězi jsou piráti v Ostravě

„Vizí je urychleně na haldě zahájit dobudování dělící stěny A a vybudování stěn B a C, bez ohledu na aktuální soudní spory na odvalu, a dále utlumit termickou aktivitu v hrázích kalové nádrže,“ řekl Síkela, zároveň ale nastínil, že samotná sanace celé haldy bude pokračovat až po zpracování studie dalších možností sanace v aktuálních podmínkách.

Tím narážel na svá předchozí slova, kdy zmínil, že sanace nepokračuje kvůli nedostupnosti pozemků společnosti cresco&finance. Ta mezitím nabídla pokračování sanace a vstup na své pozemky zcela bezplatně, a to v případě dodržení podmínek sanace stanovených obvodním báňským úřadem v roce 2012. „Výsledky studie se po projednání promítnou do finální projektové dokumentace a povolení státní báňské správy,“ dodal ministr, jehož následně poslanec Juchelka požádal, jestli by mohl být zahrnut do vytvořené expertní skupiny.

„Politicky je komise poměrně dobře pokryta, ale já tuto vaší žádost zvážím,“ vzkázal Juchelkovi a podotkl, že letos se bude na haldě měřit ještě intenzivněji než dosud. Kritici totiž poukazovali na zkreslování výsledků měření či na měření za neprůkazných podmínek. Na základě údajů ZÚO ostatně vznikla zmíněná petice, její výbor ale naopak poukazuje na násobné překračování hodnot nebezpečných škodlivin, nikoli na stav „v normě".