Spolutvůrci betléma, manželé Ludmila a František Urbanovi, se v minulém roce rozhodli oživit jeho vzhled. Nejprve se v adventním časem objevila těhotná Panna Maria se svatým Josefem kráčející do města Betlém, přičemž v jesličkách pod přístřeškem nebylo nic. Vánoční proměna obsahovala narozeného Ježíška a nad ním oba radující se rodiče, plus andílka velebícího Boha. „Kromě toho také zněly jiné melodie,“ líčili Urbanovi.

A na Tři krále se už Ježíšek z jesliček přemístil Panně Marii na klín a společně vítají – také nově doplněné figury – Kašpara, Melichara a Baltazara s koněm, velbloudem a slonem. „Stejné to zůstane do prvního únorového týdne, kdy náš betlém rozložíme a odneseme z katedrály,“ poznamenali Urbanovi.