Podporovány jsou stavby, které jsou chráněnými kulturními památkami, ale také domy bez památkové ochrany, které lze nazvat významnými městskými stavbami pro jedinečnost jejich architektonického řešení, umístění v urbanisticky hodnotných částech města a s přihlédnutím k naléhavosti jejich obnovy. Díky tomuto programu se již podařilo obnovit původní krásu desítkám cenných staveb na území statutárního města. Zastupitelstvo Ostravy na svém zasedání schválilo poskytnutí dotace dvanácti žadatelům v celkové výši přesahující 7 milionů korun.

close Hudební svět. info Zdroj: MěÚ Ostrava zoom_in Hudební svět.

Podpořené projekty získaly nejlepší bodové hodnocení ve své kategorii. V kategorii Městské domy a industriální dědictví obdrží dotaci sedm z jedenácti žadatelů. Mezi nimi jsou tři bytové domy v městské památkové zóně Poruba, dva domy v městské památkové zóně Vítkovice, dva domy v městské památkové zóně Moravská Ostrava a to v celkovém objemu 5 821 000 korun.

V kategorii Sakrální stavby bylo přihlášeno šest žadatelů, pět jich dostane dotaci v celkové částce 1 456 000 korun. Realizace jednotlivých projektů má proběhnout do 30. června 2023.

„Je patrné, že v posledních letech se program stal známější a využívá jej více majitelů nemovitostí, za což jsme velmi ráda, protože denně můžeme vidět jeho pozitivní dopady. V letošním roce jsme nebyli schopni vyhovět všem žadatelům, s ohledem na významnost předložených žádostí jsme se však rozhodli alespoň zvýšit původně schválenou alokaci 5 milionů korun o více než 2,3 milionu korun, abychom mohli podpořit všechny žádosti, které doporučila komise,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Podmínky programu umožňují žádost o dotaci ve výši 50 tisíc až 1,5 milionu korun. Nezbytná je spoluúčast žadatele ve výši 50%. Jednotlivé žádosti procházejí formálním a odborným posouzením odborem územního plánování a stavebního řádu magistrátu města, poté hodnocením komisí muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou rady města, která své doporučení předává ke konečnému projednání orgánům města.

close Střelniční. info Zdroj: MěÚ Ostrava zoom_in Střelniční.

Dotace k obnově městských staveb město poskytuje dlouhodobě. Z posledních ročníků můžeme připomenout rekonstrukce domů ve Štítové kolonie ve Vítkovicích, domy na ulici Hollarova či Masarykově náměstí, restaurování figurálního reliéfu „Kosmický věk“ umístěného na fasádě domu na Alšově náměstí nebo nyní probíhající rekonstrukci fasády Hudebního světa na nábřeží Ostravice.