Obyvatelé si stěžovali nejen na výrostky, ale i na školou povinné „všiváky“, ti prý za staršími vzory nezaostávali.

Situace se zklidnila mimo jiné po tlaku na majitelku domů v lokalitě Červený kříž (ulice Bílá, Cottonova, Hany Kvapilové), odkoupením ubytovny v Jablonského ulici (kam chodívala sociálka pravidelně a bez výsledků) právě radnicí, posilováním kamer a hlídek strážníků.

Právě o dětských delikventech jsme proto hovořili se starostou Patrikem Hujdusem.

Bývalá ubytovna na ulici Jablonského v Mariánských Horách po opuštění nájemníky, 25. října 2021 v Ostravě.
Otřesné záběry z Ostravy: S potkany v domě hrůzy žilo minimálně dvanáct dětí

Myslíte, že po takzvaných covidových letech přibylo více kriminality páchané dětmi a mládeží?
Nemyslím si, že tato zvýšená agresivita je způsobena covidem. Jedná se o záležitost více než deseti let, když se v souvislosti s vývojem společnosti měnilo chování mladistvých a dětí. Rozhodně covid z tohoto pohledu nic nezpůsobil, ani nezlepšil, ani nezhoršil.

Jak je na tom tedy obvod Mariánské Hory a Hulváky, co tady občanům vadí v této oblasti nejvíce?
Musím zdůraznit, že kriminalita v našem obvodu postupně klesá a to zejména právě v posledních letech. Z hlediska trestné činnosti páchané dětmi a mládeží vnímáme asi nejvíce krádeže. Že by se ovšem tito pachatelé koncentrovali výlučně na jedno dvě místa, to nejde říci.

Oběťmi nezletilých pachatelů jsou častěji kdo? Vrstevníci, dospělí či snad příbuzní?
Mezi oběti patří především ti, kteří jsou v očích pachatelů slabými kusy. To znamená, že jsou mladší, anebo naopak senioři. Prostě zástupci těch skupin, které se agresorům nemohou účinně bránit.

Bendlova ulice v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ukradené lešení, okradení stavaři, odhozené injekce, ale i častá přítomnost hlídek strážníků a snaha těch slušných vystrnadit nepřizpůsobivé, 9. srpna 2021.
Dva pohledy na problémovou část Ostravy: policie to vidí jinak než místní

Kdo se takovým případům kromě policie věnuje a s jakými výsledky?
Řešit tyto případy je především v gesci Policie ČR. Jakmile se ale jedná o delikt, který spáchala nezletilá, či mladistvá osoba, je vždy přizván odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), jenž dále s dítětem i jeho rodinou pracuje. Samozřejmě že na úrovni obvodu spolupracujeme s městskou policií a asistenty prevence kriminality. Naši zástupci řeší tuto problematiku v rámci městského multidisciplinárního týmu.

Dá se říci, jaká byla situace v této oblasti před deseti, dvacet lety, nebo třeba za minulého režimu?
Byla jiná hlavně v přístupu státu. Dnes žijeme v době, kdy každý může téměř všechno, a stát jakoby více hájil zájmy a práva těch, kteří ubližují ostatním. Kdysi, když nezletilý něco provedl, tak byl poslán do výchovného ústavu s přísným režimem. Dnes dostávají tito pachatelé u soudů spíše jen napomenutí či napomenutí s výstrahou. A pokud už se stane, že jsou umístěni do výchovného zařízení, chodí si na vycházky, permanentně utíkají a prakticky to mají více méně jako pobyt na táboře s plnou penzí. Díky takovým nastaveným pravidlům je velmi složité v současné době dětské a mladistvé delikventy napravovat a především chránit před nimi slušnou většinu a potenciální oběti.

Ostravská městská část Mariánské Hory a Hulváky, 6. února 2020.
Nebezpečná Ostrava? Strach rodičů o bezpečí školáků roste

Často se v této souvislosti skloňuje zkratka OSPOD, můžete vysvětlit, co jeho pracovníci vlastně svedou?
Mezi veřejností bohužel kolují o Odboru sociálně právní ochrany dětí dost mylné představy: že se jedná o sociální pracovnice, které zjednají nápravu. Veřejnost to většinou neví, ale je potřeba si uvědomit, že OSPOD není od toho, aby ty pachatele vychovával a ochránil před nimi ostatní. Tuto agendu má stát především proto, aby právě tyto delikventy – děti – chránil a pomáhal jim. Ale náprava díky systému nepřichází. Také proto nebývají konkrétní informace o jednotlivých případech ve veřejnosti známy a ze strany OSPOD nejsou ani komentovány. Jedná se totiž o děti a v této oblasti platí přísná pravidla.